کشاورزی،کشاورز و تولید نیازمند حمایت جدی است

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس، طی نطقی در صحن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود آیا تا کنون دیده اید که کشاورزی به فرزندش فنون کشاورزی را یاد بدهد چون می داند کشاورزی با این وضعیت کفاف امرار معاش را نمی دهد،ایشان در ادامه خواستار رسیدگی جدی به وضعیت کشاورزان بویژه کشاورزان شهرستان های قروه و دهگلان شد.

پاسخ دهید