نماینده برای نماینده نطق نمی کند ،نماینده برای مردم و مسئولان اجرایی نطق می کند

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی طی نطقی در صحن مجلس با بیان این مطلب، نطق نماینده را بازگو کردن مشکلات موانع و ارائه راهکار عنوان کردو پیگیری موارد مطرح شده در نطق را وظیفه مسئولان اجرایی دانست

پاسخ دهید