ملاقات عمومی دکتر حامد قادرمرزی با مردم شهرستان دهگلان در دفتر ارتباط مردمی شهر دهگلان برگزار شد

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شوراری اسلامی در ادامه ملاقات های عمومی خود به با مردم  روز جمعه با مردم شهرستان دهگلان در دفتر ارتباط مردمی شهرستان دهگلان  ملاقات کرد .

پاسخ دهید