لزوم صادرات سیب زمینی جهت جلوگیری از زیان کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان های قروه و دهگلان

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی طی نطقی در صحن مجلس با بیان این موضوع از وزارت صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست جهت جلوگیری از زیان کشاورزان محدودیت های موجوددر صادرات سیب زمینی به کشور عراق را بردارند.

پاسخ دهید