علت عدم اجرای کامل ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خواستار توضیح در باره عدم اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه شد که در آن دولت مکلف شده است تا پایان سال سوم ضمن کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک ،سی درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد. برابرسوال نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس این مهم تحقق نیافته بلکه زمان ترخیص کالا نسبت به قبل طولانی تر و در جهت حذف واحد های کم بازده هم اقدامی صورت نگرفته است .

پاسخ دهید