ساخت ۱۰خانه بهداشت در شهرستان های قروه و دهگلان

بنا به گزارش معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با توجه به پیگیری های دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و با توجه به اولویت پیشگیری بر درمان تعداد ۱۰ خانه بهداشت در سال ۱۳۹۳ در شهرستان های قروه و دهگلان ساخته خواهد شد .

01

پاسخ دهید