رشد قارچ گونه رشته های مهندسی با استاندارد مطابقت ندارد

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان با بیان این مطلب از وزارت علوم خواست از رشد بی رویه رشته های مهندسی در دانشگاههای بدونه استاندارد لازم جلوگیری کند.

پاسخ دهید