دکتر حامد قادرمرزی با رای نمایندگان مجلس به عنوان ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی استان کردستان انتخاب شد

بنا به گزارش خبرگزاری مجلس شوراری اسلامی و در جلسه علنی سه شنبه مورخ ۹۳/۹/۴ دکتر حامد قادرمرزی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی درشورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان انتخاب شد.

پاسخ دهید