دلیل بی برنامگی و عدم اقدامات عملی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مدیریت پهنه بندی و ساماندهی کشاورزی چیست

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی طی سوالی از وزیر محترم جهاد کشاوزی با بیان این مطلب و با اشاره به ابعاد گسترده تخریب زیست محیطی حاصل از استفاده بیش از حد از منابع آب و خاک ،خواستار تهیه و اجرای سریع برنامه پهنه بندی کشت متناسب با قابلیت های محیطی و انسانی در سطح کشور شد.

پاسخ دهید