تعدد زبانی در کشور ما یک سرمایه ملی است

دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در صحن مجلس شورای اسلامی خواستار تاسیس فرهنگستان زبان های ایرانی شد.ایشان تعدد زبانی در کشور را یک سرمایه ملی عنوان کرد.

پاسخ دهید