تاُسیس مجتمع صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان دهگلان

بنا به گزارش معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و با توجه به پیشنهادو پیگیری های دکتر حامد قادرمرزی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و با توجه به دسترسی منطقه به چهار استان همدان ،کرمانشاه ،زنجان و کردستان و همچنین نزدیکی به بازار صادرات ،عبور خط لوله غرب کشور از این منطقه و وجود زمین مناسب در شهرک صنعتی دهگلان مزیت های تاُسیس مجتمع صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان می باشد که مطالعات آن در شرکت توسعه صنایع پایین دستی وزارت نفت آغاز گردید

 

پاسخ دهید