اینجا خانه ملت است و نماینده باید صدای ملت باشد در خانه ملت

دکتر حامد قادرمرزی طی نطقی در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نماینده باید صدای ملت باشد در خانه ملت،ایشان در ادامه افزودن تورم و بیکاری از جمله مشکلات مردم کشور است که این مشکل در مناطق محروم و استان های مرزی به مراتب بیشتر است.

پاسخ دهید