افزایش تولید مسکن راهکار حذف دلال از بازار مسکن است

قطعا یکی از دلایلی که وضع مالیات عایدی بر مسکن در مجلس مطرح شد این بود که دلال بازی از این بازار جمع شود اما مشکل اینجاست که دلالان هزینه عایدی بر مسکن را از جیب خود که نمی‌پرداختند، بنابراین این طرح هم جواب نداد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تنها راهکاری که می‌توان برای کنترل بازار مسکن اتخاذ کرد، افزایش تولید مسکن است، ‌ گفت: طرح‌هایی چون وضع مالیات عایدی بر مسکن برای کنترل بازار مسکن کشورمان جواب نمی‌دهد.

حامد قادرمرزی در گفت‌و‌گو با ایلنا، ادامه داد: تولید مسکن باید به حدی بالا برود که جوابگوی حداکثر تقاضا باشد؛ نمی‌گویم تولید به حدی باشد که تقاضای مطلق را برطرف کند اما تولید باید به درصدی از افزایش برسد که عرضه تناسب منطقی با تقاضا در بازار داشته باشد.

وی با اشاره به حذف قانون حذف مالیات عایدی بر مسکن تاکید کرد: ‌ قطعا یکی از دلایلی که وضع مالیات عایدی بر مسکن در مجلس مطرح شد این بود که دلال بازی از این بازار جمع شود اما مشکل اینجاست که دلالان هزینه عایدی بر مسکن را از جیب خود که نمی‌پرداختند، بنابراین این طرح هم جواب نداد.

قادرمرزی افزود: ‌ هدف نمایندگان مجلس از حذف قانون عایدی بر مسکن جلوگیری از خرید و فروش بیش از حد مسکن توسط دلالان بازار بود. اینکه هم بازار کنترل شود و هم اینکه نقدینگی را بتوان از این طریق از بازار دور کرد و آن را به سمت تولید مسکن هدایت کرد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس تاکید کرد: ‌تا پیش از حدف این قانون، هیچ دلالی مالیات عایدی بر مسکن را از جیب خودش نمی‌پرداخت بلکه این هزینه را به قیمت نهایی معامله می‌افزود که این خود منجر به افزایش قیمت مسکن در بازار می‌شد.

وی با بیان اینکه در واقع مصرف کننده مالیات عایدی بر مسکن را پرداخت می‌کرد، گفت: قطعا راهکار حذف دلالی از بازار مسکن این است که گزینه‌های مختلف تامین مسکن در اختیار اقشار مختلف مردم قرار بگیرد و در این صورت دلال بازی خود به خود کاهش می‌یابد و بازار کنترل می‌شود.

خبر در سایت ایلنا

پاسخ دهید